El meu compte

Inicia una sessió

Registra

Miquel Dorca SL tractarà les seves dades en qualitat de responsable del tractament per registrar les persones amb les que existeix relació atès que reben béns de l’empresa, compliment de la relació contractual, seguiment de la relació comercial, tramesa d’informació i facturació. La legitimació del tractament serà el compliment d’una relació contractual. Les dades podran comunicar-se a l’Administració tributària. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitació de la limitació adreçant-se a Miquel Dorca SL. Per consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades pot accedir a la nostra política de privadesa.